Havvandsvarmepumper kan bygges ind i varmeproduktionen i de fleste større danske varmeforsyninger. De vil komplementere andre former for grøn varmeproduktion og være med til at øge den vedvarende og bæredygtige del af forsyningen.

Projektudvikling

Er det noget vi kan gå i gang med? Ja, er det korte svar, hvis der er adgang til hav. Der er naturligvis en række forhold som skal undersøges, belyses og ikke mindst skal der regnes på at økonomien er til stede i projektet.

Dialog med myndigheder og interessenter

Vi arbejder meget dialogbaseret for at sikre at projektet er solid forankret. Vi tager vores viden og erfaring med fra andre projekter og deler denne for – vi kalder det gerne vores ballast. Ved at kombinere denne ballast med projekts formål danner vi fælles forståelse af projektets grundkoncept og tanker. Vi bruger denne base til at holde myndigheder og interessenter orienteret om projektet, og dets fremdrift og projektfaser.

Potentiale

Det danske potentiale for havvandsbaserede energisystemer er stort. Lad os tale sammen om de konceptuelle ideer og lad os samme sætte en projektmodel op, lave en tidsramme og indfri potentialet.

Lars Hjortshøj Jacobsen
3032 5125

Energi fra grund-, spilde- eller havvand? Vi har viden og kompetance

Kontakt os

Om ATES A/S

Energiløsninger baseret på grundvand, havvand og spildevand
Læs mere

Projektering

Vi har lang erfaring med projektering af geoenergi projekter
Læs mere
Cookies
2023 © Envatek
Dixon Creatives