Naturlige energikilder er fremtidens ressource til bæredygtig og grøn energiproduktion

Grundvand, spildevand og havvand kan udnyttes i højeffektive, energibesparende og økonomisk attraktive energianlæg, som udnytter naturens egne ressourcer til grøn og bæredygtig produktion af køling, varme og kan desuden udnyttes til termisk energilagring.

Fra tanke til færdige og idriftsatte anlæg er ATES A/S med som partner og sikrer med hensyntagen til natur, miljø og øvrige omkringliggende interessenter en løsning, der giver et robust og fleksibelt energianlæg.

Vi tilbyder geoenergi-, spildevands- og havvandsenergianlæg i alle entreprise- og partneringsformer, og indgår samarbejde både som fag- såvel som totalleverandør.

Tag os med på råd så tidligt i processen som muligt og træk på vore eksperter, der kan hjælpe med dimensionering, projektering og levering af alle former for energianlæg - herunder bl.a. grundvandskøleanlæg, grundvandsvarmepumper, ATES anlæg, havvandsvarmepumper, havvandskøling samt spildevandsvarmepumpeanlæg.

Om os

Om os
Læs mere om ATES A/S
Læs mere

Kontakt os

Kontakt os
Vi er klar til at rådgive om jeres næste projekt
Læs mere

Energi fra grund-, spilde- eller havvand? Vi har viden og kompetance

Kontakt os

Om ATES A/S

Energiløsninger baseret på grundvand, havvand og spildevand
Læs mere

Projektering

Vi har lang erfaring med projektering af geoenergi projekter
Læs mere
Cookies
2024 © Envatek
Dixon Creatives