Skitseprojekt

Baseret på behov og lokalt kendskab til jord- og grundvandsforhold skitserer ATES A/S et samlet anlæg, hvor investering står mål med de forventede øko-nomiske og energimæssige besparelser.

Myndighedsdialog og interessentinddragelse

Geoenergianlæg udnytter og påvirker naturens ressourcer og er således lov-givningsmæssigt underlagt specifikke rammer og vilkår, der normalt ikke ar-bejdes med inden for energiforsyningsområdet.

Så for at afkorte tidshorisonten for etablering af geoenergianlægget indbyder ATES A/S ved projektopstart myndigheder og øvrige interessenter til dialog.

Lars Hjortshøj Jacobsen
3032 5125

Energi fra grund-, spilde- eller havvand? Vi har viden og kompetance

Kontakt os

Om ATES A/S

Energiløsninger baseret på grundvand, havvand og spildevand
Læs mere

Projektering

Vi har lang erfaring med projektering af geoenergi projekter
Læs mere
Cookies
2023 © Envatek
Dixon Creatives