ENVATEK har frasolgt Ingeniør Huse til E.ON Danmark, og fokuserer dermed gruppen over mod afvikling af teknik- og entrepriseprojekter i relation til vand, pharma og vedvarende energianlæg.

Brabrand, 10. februar 2024 – ENVATEK har en målsætning om at bistå med sikring af en robust og sikker drikkevandsforsyning baseret på grundvandsressourcen samt udfasning af fossile brændsler til energiproduktion. Samtidig ser vi, at pharma, Power-to-X og vandsektoren udvikler sig, og der etableres nye produktionsfaciliteter i stort omfang samtidig med, at forbrændingsfrie energianlæg vinder indpas i fjernvarmesektoren.

For at styrke og fokusere forretningen hen imod teknik- og entrepriseafvikling, har vi, som det blev annonceret 1. februar, i ENVATEK valgt at frasælge Ingeniør Huse A/S til E.ON Danmark.

ENVATEKs målsætning er forsat at vækste forretningen og fokusere på at kunne bistå med at projektere, bygge og servicere fremtidens vandværker og vedvarende energianlæg, samt bistå med løsninger til bl.a. pharma, data og industri.

”Frasalget af Ingeniør Huse er en mulighed, der opstod, da E.ON rettede henvendelse til ENVATEK omkring et opkøb af Ingeniør Huse. Salget styrker ENVATEK økonomisk og giver mulighed for at fokusere og styrke ENVATEK gruppen endnu bedre til de fremadrettede teknik- og entrepriseprojekter, der ligger og venter forude”, fortæller koncerndirektør Jens Kristensen og fortsætter: ”Vi tror på, at E.ONs opkøb af Ingeniør Huse vil forankre den flotte vækstrejse, som Ingeniør Huse er på. Og vi er fortrøstningsfulde over, at der er et perfekt match mellem Ingeniør Huses tekniske kompetencer og E.ONs målsætning om at imødekomme efterspørgslen på bæredygtige varme- og køleløsninger på fjernvarme og byvarmeniveau.”

Jens udtrykker en glæde over salget, og siger: ”Det er med glæde, at vi sender Ingeniør Huse videre på deres vækstrejse. Vi er ikke i tvivl om, at E.ON koncernen er i stand til at understøtte videreudviklingen, og jeg ser frem til at følge, hvor de fører virksomheden hen”. Jens udtrykker samtidig en respekt for processen og ser muligheder: ”Salgsprocessen er foregået i en god og tillidsfuld dialog, hvilket jeg gerne vil kvittere for. Under forløbet har vi samtidig afdækket en række fremtidige samarbejdsmuligheder med E.ON, som jeg tror på og forventer mig meget af” fortæller han.

Jens understreger, at der ikke ændres på samarbejdet: ”Det er vigtigt at sige, at der fortsat vil være et meget tæt samarbejde mellem ENVATEK gruppen og Ingeniør Huse og ikke mindst, at de øvrige selskaber i gruppen fortsætter som hidtil. Herunder med etablering af vandværker, fremtidens forbrændingsfrie energianlæg, tavle og styringsanlæg samt specialleverancer til pharma og tech-industrierne. Vi kommer også fortsat til at bistå vores kunder med bl.a. rådgivning omkring drikkevand, teknisk vand, ATES anlæg, styringer til varmeanlæg mv. samt projektering af anlægsløsninger og specialdesign på komponent- og emneniveau”.

Som eksempler på styrkelsen og videreudviklingen af ENVATEK fortæller han: ”For at styrke og forberede os på fremtidens leverancer, er vi i gang med at flytte SKATEK ind i et nyt, tidssvarende og større domicil i Skive, da antallet af medarbejdere efterhånden er vokset og forventes at vokse i årene fremover. Vi ønsker også at understøtte væksten hos AVOS og AVOS-Onsite i Kalundborg, der foruden deres kompetencer indenfor specialemneproduktion og montageopgaver, i fremtiden også ser frem mod at bistå ENVATEK gruppen med produktion og montage ind i vores store energi- og vandprojekter på tværs af Danmark.” Og Jens fortsætter: ”Vi ser også ind i en stigende specialisering indenfor vandbehandling i Vand & Teknik, og det er ikke blevet mindre aktuelt med fund af fortidens syndere hos drikkevandsforsyninger på tværs af landet”, og han aktualisere: ”Helt aktuelt, har vi netop idriftsat Sjællands første vandbehandlingsanlæg for fjernelse af PFAS, hvilket viser, at der også er en vej for selv hårdt ramte vandværker. Vi skal derfor ikke kun projektere vandværker, men skal også kunne yde en kompetent sparring omkring udfordringerne i tæt samarbejde med vores partnere indenfor feltet. Der vil være en række anlæg – store som små – der skal have indarbejdet løsninger til at behandle vandet. Vi ser frem til dialogen med værkerne, og vi vil styrke vandværksmestrenes ’værktøjskasse’ af muligheder, så vi i samarbejde servicere og optimere anlæggenes drift mht. drikkevandkvalitet, styring og energiforbrug”.

Til sidst afrunder Jens med: ”Vi håber, at vores medarbejdere, kunder, leverandører og samarbejdspartnere vil tage godt imod vores prioritering. Vi forventer, at vi med en fokuserede indsats kan fortsætte vækstrejsen, som ENVATEK gruppen har været på, siden den blev etableret i 2018. Vi står i en gunstig og styrket position, og ser i den nærmeste fremtid hen mod at skulle etablere nogle af landets største vandværker, være fortrukket leverandør til pharma-projekter samt at være udvalgt til at bistå i leverancen af fornybare energianlæg i både Danmark og i udlandet.”

ENVATEK gruppen består efter frasalget af Vand og Teknik A/S, ATES A/S, AVOS A/S, AVOS-Onsite A/S samt SKAtek A/S.

For yderligere orientering kontaktes Jens Kristensen på jk@envatek.dk eller +45 87 44 10 55

Om ENVATEK
ENVATEK er en vand- og energispecialiseret koncern med selvstændige selskabsprofiler samlet under fælles ejerskab. Vand og Teknik A/S, ATES A/S, AVOS A/S, AVOS-Onsite A/S samt SKAtek A/S’ samspil i ENVATEK giver fælles styrke indenfor de selskabernes kompetenceområder og er med til fremme et fælles mål om at bistå med “LØSNINGER FOR FREMTIDEN, BYGGET PÅ ORDENTLIGHED”.

ENVATEK har hovedkontor i Aarhus, samt kontorer og produktionsfaciliter i Kalundborg, Skive og København.

Energi fra grund-, spilde- eller havvand? Vi har viden og kompetance

Kontakt os

Om ATES A/S

Energiløsninger baseret på grundvand, havvand og spildevand
Læs mere

Projektering

Vi har lang erfaring med projektering af geoenergi projekter
Læs mere
Cookies
2024 © Envatek
Dixon Creatives