Vores grundvand er en dyrebar naturressource som vi skal bruge med omtanke, men som har store muligheder for at levere energi til fjernvarme og -køling. Vi hjælper gerne ved at påvise potentialet i et lokalområde inkl en afdækning af naturinteresserer og derved tilladelser samt potentialet for energiproduktion og koblingen mellem markedsaktører, interessenter, myndigheder.  

Potentiale

Vi har arbejder med at koble ide og koncept i ide, forundersøgelse og projekteringsfaserne med faktuelle forhold, lovgivning og myndighedskrav. Vores opgave er at styre et projekt gennem til et beslutningspunkt, baseret på solidt grundlag og med mest mulig viden og aktuelle og faktuelle forhold.

Næsten usynligt

Et punkt som har været til meget debat er det visuelle indtryk som mange grønne installationer har. En installation til grundvandsenergi fylder ikke alverden og kan i de fleste tilfælde integreres i det omgivende miljø, sådan at når beplantningen efterfølgende er vokset til vil installationerne ikke syntes at meget.

Vedvarende og bæredygtigt

Der er et stort potentiale i grundvandet, og vi arbejder aktivt med at forvalte ressourcen på en måde så det er en bæredygtig produktion også når vi kikker ud i fremtiden. Grundvand er vedvarende ressource som naturligt ligger i vandførende lag i undergrunden, i områder med stigende grundvandsspejl kan grundvandsanlæg være en komponent for en bredere funderet plan for forvaltning og håndtering af vandet.

 

Lars Hjortshøj Jacobsen
3032 5125

Energi fra grund-, spilde- eller havvand? Vi har viden og kompetance

Kontakt os

Om ATES A/S

Energiløsninger baseret på grundvand, havvand og spildevand
Læs mere

Projektering

Vi har lang erfaring med projektering af geoenergi projekter
Læs mere
Cookies
2023 © Envatek
Dixon Creatives