Prøveboring og boringstest

For vurdering af det lokale energipotentiale og til brug for dimensionering, dokumentation og senere produktion, udfører ATES A/S en prøveboring, hvori der udføres en række test.

Dokumentation, miljøpåvirkning og ansøgning

Baseret på offentligt tilgængelige arkivdata og aktuelt indsamlede boringstests opsætter ATES A/S en jord-/grundvandsmodel, som bruges til design af geoenergianlægget og til vurdering af anlæggets påvirkning på det omgivende miljø og eventuelle interessenter.

Projektansøgning

Modelresultaterne danner tillige baggrund for ansøgningen til etablering og drift af geoenergianlægget.

ATES A/S tilbyder at udarbejde og indsende ansøgningen til kommunal sags-behandling.

Lars Hjortshøj Jacobsen
3032 5125

Energi fra grund-, spilde- eller havvand? Vi har viden og kompetance

Kontakt os

Om ATES A/S

Energiløsninger baseret på grundvand, havvand og spildevand
Læs mere

Projektering

Vi har lang erfaring med projektering af geoenergi projekter
Læs mere
Cookies
2023 © Envatek
Dixon Creatives