I grundvandskøleanlæg udnyttes grundvandets naturlige temperatur, som i Danmark typisk ligger mellem 8-12 °C. Grundvandskøling egner sig således til højtemperaturkøling, som fx til proceskøl, komfortkøl i nyere byggeri, kondensatorkøl til konventionelle køleløsninger mv.

Grundvandskøling fungerer ved, at grundvand oppumpes fra én eller flere pumpeboringer og ledes via rørledninger til en varmeveksler, hvori køleener-gien afsættes og overskudsvarmen fra køleprocessen optages. Herfra ledes grundvandet videre til én eller flere reinfiltrationsboringer/afledningsanlæg, hvor vandet enten reinfiltreres til grundvandsmagasinet eller afledes til dræn-anlæg/recipient (sø, å, havet mv.).

Grundvandskøleanlægget indbygges typisk som frikøling, hvor der året rundt opnås markante energibesparelser i en størrelsesorden på 70-90 %. De store energibesparelser fører til en meget kort tilbagebetalingstid for anlægget.

Energi fra grund-, spilde- eller havvand? Vi har viden og kompetance

Kontakt os

Om ATES A/S

Energiløsninger baseret på grundvand, havvand og spildevand
Læs mere

Projektering

Vi har lang erfaring med projektering af geoenergi projekter
Læs mere
Cookies
2023 © Envatek
Dixon Creatives