Geoenergianlæg er højeffektive, energibesparende og økonomisk attraktive energianlæg, som udnytter jord- og grundvandsmagasiner til køling, varme samt termisk energilagring.

Fra tanke til færdige og idriftsatte geoenergianlæg er ATES A/S med som partner og sikrer med hensyntagen til natur, miljø og øvrige omkringliggende inte-ressenter en løsning, der giver et robust og fleksibelt energianlæg.

Vi tilbyder geoenergianlæg i alle entreprise- og partneringsformer, og indgår samarbejde både som fag- såvel som totalleverandør.

Tag os med på råd så tidligt i processen som muligt og træk på vore eksperter, der kan hjælpe med dimensionering, projektering og levering af alle former for geoenergianlæg.

Vi imødekommer videst muligt vore kunders ønsker, og står inde for respektfuldt samarbejde, overholdte aftaler og leverance i høj kvalitet til aftalt tid.

Energi fra grund-, spilde- eller havvand? Vi har viden og kompetance

Kontakt os

Om ATES A/S

Energiløsninger baseret på grundvand, havvand og spildevand
Læs mere

Projektering

Vi har lang erfaring med projektering af geoenergi projekter
Læs mere
Cookies
2023 © Envatek
Dixon Creatives