Service

Service er grundliggende at sikre problemfri drift. ATES A/S har arbejdet på mange anlæg og set mange problemstilling, og vi opsamlet operationel viden.

Blandt andet, skal der udover teknik og drift af denne også indtænkes:

  • At myndighedskrav, stillet i tilladelsen til drift af anlægget, skal overvåges og dokumenteres.
  • At anlægget årligt skal gennemses af fagteknisk personale og måleudstyr løbende skal testes og kalibreres.
  • At boringerne i anlægget løbende skal overvåges og ad åre sandsynligvis serviceres ved oprensning.

Individuelle drift og serviceaftaler

ATES A/S tilbyder individuelle service og driftsaftaler, som tilpasses det specifikke anlægs karakteristika samt til vore kunders ønsker og behov.

Der tilbydes alt fra simple aftaler til aftaler, hvor ATES A/S står for den komplette drift og vedligehold. I aftalerne tilbydes tillige døgnvagt og tilkald, som tilpasses til det specifikke anlægs kritiske behov for oppetid.

Renovering

Ad åre kan det vise sig at være en fordel eller direkte nødvendigt at renovere/ ombygge et i forvejen installeret geoenergianlæg. Det kan blandt andet skyldes ændrede driftsforudsætninger, nedslidning af bevægelige dele, tæring, forældede automatikplatforme, uhensigtsmæssigt anlægsdesign mv.

Anlægsgennemgang og vurdering af renoveringsbehov

ATES A/S tilbyder at bistå ejere af installerede og idriftsatte geoenergianlæg med gennemgang og vurdering af deres installationer. På baggrund heraf udarbejdes et notat, hvori renoverings- eller ombygningsbehovet vurderes. Forslag til indsatser og ombygninger kategoriseres, så kritisk drift først og fremmest kan opretholdes, mens mindre akutte indsatser prioriteres lavere.

Gennemførelse af anlægsrenovering

ATES A/S tilbyder efterfølgende at bistå anlægsejere med gennemførelse af de ønskede eller nødvendige indsatser. Herunder planlægningen af ombygningen/renoveringen i forhold til opretholdelse af kritisk drift.

Lars Hjortshøj Jacobsen
3032 5125

Energi fra grund-, spilde- eller havvand? Vi har viden og kompetance

Kontakt os

Om ATES A/S

Energiløsninger baseret på grundvand, havvand og spildevand
Læs mere

Projektering

Vi har lang erfaring med projektering af geoenergi projekter
Læs mere
Cookies
2023 © Envatek
Dixon Creatives