Om projektet

Naviair ønskede at få nedbragt deres omkostninger til køling af deres servere. Det blev således besluttet at omlægge køleproduktion og bygge to parallelle ATES-anlæg.
Anlæggene virker ved, at oppumpet grundvand fra to ”kolde” boringer udgør kølegrundlasten, mens spidslasten leve-res fra konventionelle kølemaskiner. Overskudsvarmen fra køleproduktionen gemmes via to ”varme” boringer i grundvandsmagasinet. Overskudsvarmen genudnyttes ikke og afledes derfor via frikøling til omgivelserne i vinterhalvåret.
Anlæggene blev leveret i totalentreprise og i tæt samarbejde med Grundfos.
Leverancebeskrivelse
Leverancen omfattede detailprojektering og leverance af det komplette ATES-anlæg inkl. boringer, boringsbestykninger og overbygninger samt alle ledningsarbejder og vekslerinstallationer.
Ligeledes indeholdt leverancen standardiseret styrings- og automatiktavler samt PLC- og SCADA programmering.

Leverancer

  • Systemdesign og faglig sparring
  • Projektering og leverance af alle borearbejder
  • Projektering og leverance af alle ledningsarbejder og vekslerinstallationer
  • Detailprojektering af styring, overvågning og systemintegration
  • Projektering, leverance og montage af al boringsbestykning inkl. brøndafslutninger og standardtavler
  • Projektering, leverance og montage af al el, automatik og styring inkl. PLC- og SCADA programmering.
  • Procesindkøring og dokumentation

Reference

Referencen anvendes efter aftale med Geo, som var kontraktholder på projektet. Projektet blev gennemført af ATES A/S’ ledende medarbejder. ATES A/S er fortsat tilknyttet projektet som totalleverandør af styretavler, PLC og SCADA- programmering samt systemintegration.

Grundvand - energiløsninger

Grundvand - energiløsninger
Læs mere

Energi fra grund-, spilde- eller havvand? Vi har viden og kompetance

Kontakt os

Om ATES A/S

Energiløsninger baseret på grundvand, havvand og spildevand
Læs mere

Projektering

Vi har lang erfaring med projektering af geoenergi projekter
Læs mere
Cookies
2024 © Envatek
Dixon Creatives