Om projektet

Gødstrup Sygehus ønskede at gøre projektet mere bæredygtigt ved blandt andet at reducere energiforbruget anvendt til køleproduktion.
Det blev således besluttet at udbygge den konventionelle kølecentral ved at tilføje et ATES-anlæg, som skal dække kølegrundlasten.
Anlægget virker ved, at oppumpet grundvand fra tre ”kolde” boringer udgør kølegrundlasten, mens spidslasten leve-res fra den konventionelle kølecentral. Overskudsvarmen fra køleproduktionen gemmes via tre ”varme” boringer i grundvandsmagasinet. Overskudsvar-men genudnyttes ikke, da hospitalet forsynes med fjernvarme. Overskuds-varmen afledes derfor via frikøling til omgivelserne i vinterhalvåret.

Projektet blev udbudt som funktionsudbud og vundet. Anlægget blev leveret i totalentreprise og i tæt samarbejde med Grundfos.

Leverance

Leverancen omfattede detailprojektering og leverance af det komplette ATES-anlæg inkl. boringer, boringsbestykninger og overbygninger samt alle ledningsarbejder.

Ligeledes indeholdt leverancen standardiseret styrings- og automatiktavler samt PLC- og SCADA programmering.

  • Systemdesign og faglig sparring
  • Projektering og leverance af alle borearbejder
  • Projektering og leverance af alle ledningsarbejder
  • Detailprojektering af styring, over-vågning og systemintegration
  • Projektering, leverance og montage af al boringsbestykning inkl. brøndaf-slutninger og standardtavler
  • Projektering, leverance og montage af al el, automatik og styring inkl. PLC- og SCADA-programmering.
  • Procesindkøring og dokumentation

Grundvand - energiløsninger

Grundvand - energiløsninger
Læs mere

Energi fra grund-, spilde- eller havvand? Vi har viden og kompetance

Kontakt os

Om ATES A/S

Energiløsninger baseret på grundvand, havvand og spildevand
Læs mere

Projektering

Vi har lang erfaring med projektering af geoenergi projekter
Læs mere
Cookies
2023 © Envatek
Dixon Creatives