Kirk Kapital A/S ønskede at bygge et ikonisk domicil på Vejle Havn, hvor nye byggetekniker og kunstværker forenedes i én bygning.

Det blev valgt, at domicilet skulle køles med grundvand, idet det både var økonomisk og energimæssigt fordelagtigt, men også fordi grundvandsløsningen ikke gav anledning til støjgener, var pladsbesparende og ikke behøvede udendørs arealer eller flader for afkast af overskudsvarmen.

Anlægget virker ved, at der oppumpes grundvand fra én boring. Det oppumpede grundvand ledes ind over en varme-veksler, hvor grundvandets naturlige lave temperatur udnyttes til køleformål. Efter at køleenergien er afsat, udledes det oppumpede grundvand efterfølgende til havnebassinet.

Projektet var udlagt som bygherreleverance og blev tildelt efter gensidig dialog.

Leverancebeskrivelse

Leverancen omfattede myndighedsdialog og ansøgningsarbejder. Desuden omfattede leverancen også detailprojektering og leverance af det komplette grundvandskøleanlæg inkl. boring, boringsbestykning med pumpe og nedgravet boringsafslutning samt alle rør- og vekslerarbejder. Ligeledes indeholdt leverancen standardiseret styrings- og automatiktavler samt PLC- og SCADA programmering.

Grundvand - energiløsninger

Grundvand - energiløsninger
Læs mere

Energi fra grund-, spilde- eller havvand? Vi har viden og kompetance

Kontakt os

Om ATES A/S

Energiløsninger baseret på grundvand, havvand og spildevand
Læs mere

Projektering

Vi har lang erfaring med projektering af geoenergi projekter
Læs mere
Cookies
2023 © Envatek
Dixon Creatives