I 2016 blev Copenhagen Towers ud- og ombygget, hvilket medførte et øget behov for grundvandsforsyningen fra boringerne. Samtidig ønskede bygherre at få udskiftet og opdateret anlæggets styring, idet det er leveret med en lukket og utilgængelig automatik, hvormed den løbende drift og service af anlægget har været kompliceret.

Anlægget virker ved, at oppumpet grundvand fra to ”kolde” boringer udgør kølegrundlasten, mens spidslasten leveres af de to indbyggede varmepumper. Overskudsvarmen fra køleproduktionen gemmes via to ”varme” boringer i grundvandsmagasinet og genudnyttes i vinterhalvåret til opvarmningsformål, hvor varmepumperne løfter temperaturen på den lagrede varme.

Projektet blev tildelt efter gensidig og konstruktiv dialog, og leveres i samarbejde med Grundfos.

Grundvand - energiløsninger

Grundvand - energiløsninger
Læs mere

Energi fra grund-, spilde- eller havvand? Vi har viden og kompetance

Kontakt os

Om ATES A/S

Energiløsninger baseret på grundvand, havvand og spildevand
Læs mere

Projektering

Vi har lang erfaring med projektering af geoenergi projekter
Læs mere
Cookies
2023 © Envatek
Dixon Creatives